Usługi

Świadczymy usługi w zakresie:

 1. Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  Sporządzamy dokumentacje konstrukcyjne budowlane oraz wykonawcze w technologii: żelbetowej, stalowej, drewnianej tradycyjnej oraz z drewna klejonego.                                                                         Wykonujemy projekty warsztatowe konstrukcji stalowych.

 2. Konstrukcje specjalne.
  Wykonujemy projekty konstrukcji specjalnych typu: estakady, węzły betoniarskie, silosy, regały wysokiego składowania.

 3. Projekty wielobranżowe architektoniczno-budowlane

  1. Budynki przemysłowe 
   Wykonujemy projekty hal produkcyjnych oraz hal magazynowych.

  2. Budynki użyteczności publicznej.
   Wykonujemy projekty budynków handlowych, handlowo-usługowych oraz specjalistyczne np. stacje diagnostyki samochodowej

  3. Budownictwo indywidualne.
   Wykonujemy projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków inwentarskich, itp.

  4. Projekty drogowe
   Wykonujemy projekty dróg wraz z infrastrukturą towarzysząca oraz projekty zjazdów publicznych i indywidualnych.

 4. Adaptacje projektów typowych

 5. Projekty branżowe i technologiczne

 6. Nadzory budowlane
  Pełnimy funkcję kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego na wszelkiego rodzaju inwestycjach budowlanych. 

 7. Audyty energetyczne

 8. Ekspertyzy i opinie techniczne
  Sporządzamy specjalistyczne ekspertyzy budowlane oraz opinie techniczne budynków i konstrukcji.

 9. Przeglądy okresowe budynków

 10. Inwestorstwo zastępcze

 11. Obsługa urzędowa
  Przygotowujemy dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji WZ, warunków technicznych z jednostek branżowych oraz dokumenty konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Załatwiamy za inwestora wszelkie sprawy formalne związane z inwestycją budowlaną.

Zaufali nam: